Winterblues

Mensen die lijden aan winterdepressies kunnen enorm opzien tegen deze periode van het jaar. Zodra de herfst inzet en de spreekwoordelijke blaadjes vallen, begint van binnenuit een onverklaarbare somberheid te ontstaan. Ze voelen zich ’s winters een compleet ander mens dan in de zomer. Met als dieptepunten de donkere, sombere dagen voor Kerstmis. Hoe valt dat te verklaren, is daar wat aan te doen en kan homeopathie daarbij iets betekenen? Winterdepressie, ofwel Seasonal Affective Disorder (SAD) komt voor bij 1-3% van de volwassenen in de gematigde luchtstreken, bij vrouwen meer dan bij mannen. De klachten zijn onder andere somberheid, huilerigheid, lusteloosheid, vermoeidheid, onzekerheid, concentratiestoornissen, slaapstoornissen en vage lichamelijke klachten. In het voorjaar verdwijnen de klachten altijd. Er kan sprake zijn van licht depressieve klachten, die ook wel ‘winterblues’ of ‘winterdip’ worden genoemd. Maar ook zware winterdepressies komen voor. Naar de precieze oorzaak wordt nog onderzoek gedaan. Het is waarschijnlijk een combinatie van factoren. In elk geval lijkt het een storing in de biologische klok. Genetische factoren, de concentratie van bepaalde stoffen in de hersenen, zoals melatonine en serotonine, omgevingsinvloeden en algemene gezondheid kunnen hierbij een rol spelen.

Met homeopathie beter in balans

Lichttherapie is de meest gangbare therapie voor winterdepressies en is vaak succesvol. Daarnaast zijn er allerlei therapieën mogelijk, al dan niet wetenschappelijk onderzocht. In de homeopathische praktijk zien we ook veel patiënten met depressieve klachten. Een deel daarvan heeft last van een winterdip of -depressie. Er is mij geen wetenschappelijke studie bekend waar de homeopathische behandeling van winterdepressies specifiek is onderzocht. Wel zijn in de homeopathische literatuur verschillende gevallen beschreven van mensen met een winterdepressie, die opknapten na homeopathische behandeling. Onze ervaringen in de homeopathische praktijk bevestigen dat. Met een individueel afgestemde homeopathische behandeling komen mensen vaak beter in balans. Tijdens het eerste consult gaan we na welke factoren een rol kunnen spelen en wat er eventueel nog meer aan de hand is. Het homeopathisch geneesmiddel dat de arts daarna voorschrijft, wordt afgestemd op het eigen, individuele klachtenpatroon en de aard van de persoon.

Sint Janskruid

Ik noem nog enkele andere, aanvullende mogelijkheden. Sint Janskruid is een algemeen toepasbaar kruidenmiddel (geen homeopathisch middel!) bij depressies. Van enkele preparaten is degelijk onderzoek bekend, waaruit de effectiviteit bij depressies is gebleken. Bij een winterdepressie kan het tijdelijk worden voorgeschreven. Laat het door een arts voorschrijven en let op mogelijke interacties (wederzijdse beïnvloeding) met de pil of andere geneesmiddelen. Aanvullende, orthomoleculaire therapie, kan eventuele tekorten aan vitamines, mineralen of andere stoffen verhelpen. Ook daarvoor kan een deskundige worden geraadpleegd.

Daglicht

Tot slot heb ik nog een alledaagse tip. Pas, zo veel als mogelijk is, natuurlijke lichttherapie toe. Te veel mensen brengen in de wintertijd lange dagen door in kantoren met te weinig daglicht. Doe, als het even kan, dagelijks een wandeling bij daglicht, bijvoorbeeld in de lunchtijd. Dat is niet alleen bij winterblues, maar voor iedereen die vaak achter een bureau zit een aanrader, verfrissend voor lichaam en geest.

Christien Klein