Wat is homeopathie?

Uitgebreide informatie staat op de website homeopathie.nl

Homeopathie

Homeopathie is een geneeswijze die zich baseert op een belangrijke natuurwet ontdekt door de Duitse arts en scheikundige Samuel Hahnemaan (1755-1843). Hij ontdekte dat een stof die bij gezonde mensen bepaalde verschijnselen opwekt ook in staat is dezelfde soort verschijnselen bij zieken te genezen. Daaruit is de Latijnse zin "Similia similibus curentur" ontstaan. Vertaald betekent dit: het gelijke wordt door het gelijkende genezen.
Klachten worden binnen de leer van de homeopathie gezien als uiting van een verstoring van het natuurlijk evenwicht. Een homeopathisch geneesmiddel kan helpen dit evenwicht te herstellen.

Voor welke klachten is homeopathie geschikt?

In principe is homeopathische behandeling voor bijna alle klachten toepasbaar, soms als enige therapie, soms naast andere (reguliere) behandelmethoden. Veel mensen kennen de mogelijkheden van homeopathie bij chronische klachten als moeheid, terugkerende infecties (bij kinderen), darmklachten en hormonale verstoringen. Minder bekend, maar vaak goed behandelbaar zijn klachten ontstaan na vaccinatie, slaap- en gedragsproblemen bij kinderen. Soms kunnen door middel van homeopathische behandeling de bijwerkingen verminderen van reguliere medicatie of bestraling. Er zijn veel verschillende situaties waarin homeopathie kan worden toegepast. Informeer telefonisch bij uw arts voor homeopathie of homeopathie geschikt is om uw klacht te behandelen.

Wat kunt u verwachten van een consult?

Door een gesprek, eventueel met behulp van een vooraf ingevulde vragenlijst, probeert de arts inzicht te krijgen in uw gezondheidstoestand, medische voorgeschiedenis, huidige klachten, medicijngebruik en ook uw functioneren als gehele mens. Zo nodig verricht hij/zij een lichamelijk onderzoek. Indien bloedonderzoek of ander onderzoek is verricht door een huisarts of specialist, is het handig om een kopie van de uitslag mee te nemen. Indien homeopathie een goede optie lijkt, gaat u samen met de arts zoeken naar het passend homeopathisch geneesmiddel. Daarmee wordt het genezingsproces in gang gezet.

Het eerste consult duurt meestal ongeveer een uur en een vervolgafspraak, na vier tot acht weken, ongeveer een half uur. Om naar een arts voor homeopathie toe te gaan heeft u geen verwijzing nodig van de huisarts. Wij stellen een open relatie met de huisartsen zeer op prijs. De huisarts ontvangt op enig moment tijdens de behandeling schriftelijk bericht, tenzij iemand daar bezwaar tegen heeft.

Wat is een homeopathisch geneesmiddel?

Homeopathische geneesmiddelen worden meestal bereid uit planten, mineralen of dierlijk materiaal. Het oorspronkelijke extract wordt stapsgewijs verdund en geschud, tot het de gewenst potentie (sterkte) heeft. Dit proces wordt potentiëren genoemd. De potentie wordt aangegeven met een letter en een getal, bijvoorbeeld C 30. De bereiding gebeurt volgens een standaardprocedure die is beschreven in een officiële farmacopee, een handboek voor bereiding van medicijnen.

Homeopathische geneesmiddelen kunnen gebruikt worden naast reguliere medicijnen. Meestal schrijft de arts een recept, dat u bij uw eigen apotheek kunt inleveren. De apotheek gaat het geneesmiddel voor u bestellen, de levertijd bedraagt over het algemeen enkele dagen.

Wordt homeopathie vergoed?

Homeopathie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Informatie over de vergoedingen door diverse verzekeraars kunt u vinden op www.kiesbeter.nl. Zie ook: reacties en vragen op deze website.

Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland (KVHN)

Ook op de website van de consumenten/belangenvereniging KVHN vindt u veel actuele informatie over homeopathie: www.vereniginghomeopathie.nl