Wetenschappelijk onderzoek bij depressie, ADHD, slaapstoornissen

Depressie

De laatste jaren neemt het wetenschappelijk onderzoek naar homeopathische behandeling bij allerlei ziekten en klachten toe, ook bij psychische stoornissen. Uit een Braziliaans onderzoek bij 91 patiënten met matige depressie bleek, dat individueel toegepaste homeopathische behandeling niet onderdeed voor het slikken van het antidepressivum fluoxetine (Adler et al, 2011). Homeopathische behandeling kan aanvullend aan psychotherapie gegeven worden.

ADHD

Ook naar homeopathische behandeling van ADHD is onderzoek gedaan. Een van de beste onderzoeken werd verricht door de Zwitserse kinderarts Heiner Frei (Frei et al, 2005). Hij behaalde met zijn zeer degelijke onderzoek prachtige resultaten. Hij en zijn collega’s pasten een speciale homeopathische analysemethode toe. Daarmee bepaalden ze voor welk geneesmiddel elk hyperactief kind in het onderzoek in aanmerking kwam. De behandeling werd afgestemd op de eigenschappen en bijzondere kenmerken van het kind, zoals gebruikelijk is in de homeopathie.

Slaapstoornissen

Ten slotte slaapstoornissen. Franse onderzoekers melden veelbelovende resultaten bij chronische slaapstoornissen met individuele homeopathische behandeling (Naudé et al, 2010). Zij trokken hun conclusies uit een klein, recent gepubliceerd onderzoek. Dat is goed nieuws voor mensen die lijden aan slapeloosheid en liever geen gewone slaapmiddelen gebruiken. Dit onderzoek werd gedaan bij volwassenen, maar in de homeopathische praktijk behandelen wij ook veel jonge kinderen met slaapstoornissen.