Angsten 

Eva, een alleenwonende vrouw van 25 jaar, heeft regelmatig last van nachtelijke angstaanvallen. Dat heeft ze vroeger ook wel gehad. Het is jarenlang weg gebleven, maar nu is het teruggekomen. De laatste maanden heeft ze onder druk geleefd door problemen in relaties en op het werk. Het is daarom niet zo vreemd, dat juist nu die oude klachten terugkomen. Eva heeft eigenlijk geen zin in de medicijnen die de huisarts adviseert. Haar vraag is, of homeopathie zou kunnen helpen.

Veel mensen kloppen aan bij een arts voor homeopathie met angsten, fobieën of depressieve klachten. Psychische klachten horen tot de veel voorkomende diagnoses in de homeopathische praktijk. Vaak zien we dat, met een individueel voorgeschreven homeopathisch geneesmiddel, psychische klachten kunnen verbeteren. Soms is een combinatie met een vorm van psychotherapie gewenst.
Let op: als u een andere behandeling wilt proberen dan de huisarts voorstelt, bespreek dit dan wel eerst met uw huisarts.

Behandeling op de persoon afgestemd

Tijdens een homeopathisch consult krijgt elke patiënt een op de persoon afgestemd geneesmiddel, rekening houdend met de specifieke klachten. Eva is bang om in het donker slapen. Als ze ’s nachts angstig, zelfs in paniek wakker wordt, vindt ze het ook heel erg om alleen te zijn. Het liefst klampt ze zich aan iemand vast. Toen ze als kind een periode met angsten had, was het precies zo. Dat  heeft ze nog eens nagevraagd bij haar moeder. Afhankelijk van andere klachten en kenmerken kunnen deze klachten zowel bij Phosphorus als bij Stramonium passen, beide veel gebruikte homeopathische geneesmiddelen bij angsten.

Eva kreeg het homeopathisch middel Stramonium. Dat paste het beste bij haar klachtenpatroon. Na zes weken kwam zij vertellen dat de nachtelijke angsten vrij snel waren verdwenen, nadat ze de Stramonium voor het eerst genomen had. Eva is blij met het resultaat. Zo nodig kan zij, als de klachten opnieuw de kop opsteken, het homeopathische geneesmiddel nog eens herhalen.

Integrale psychiatrie

De laatste jaren is er meer aandacht voor een bredere aanpak van psychische problemen, meer dan alleen met de gebruikelijke behandelingen in de reguliere geneeskunde. Veel mensen hebben een begrijpelijke weerstand tegen het slikken van antidepressiva of kalmerende middelen. Sinds 2006 wordt in Groningen een jaarlijks congres gehouden over Integrale Psychiatrie (www.congresintegralepsychiatrie.nl). Daar wordt op creatieve wijze gekeken wordt hoe de verschillende geneeswijzen elkaar kunnen ontmoeten. Alles in dienst van het welzijn van mensen met een psychiatrische klacht of stoornis. Daarbij wordt vooral ook gekeken naar het wetenschappelijk onderzoek dat op het gebied van psychische stoornissen is verricht.

Homeopathie bij angststoornissen

Er is al onderzoek gedaan naar homeopathische behandeling van angststoornissen. De onderzoeken zijn nog te klein en te divers, om te concluderen bij welk type angststoornis homeopathie effectief zou kunnen zijn. Meer wetenschappelijk onderzoek kan daar duidelijkheid in brengen.

Examenvrees

Nog wat praktische tips tot slot. Voor examenvrees kunnen verschillende homeopathische geneesmiddelen worden genomen. Gelsemium is geschikt voor de mensen die voor een examen ongelooflijk nerveus zijn, diarree hebben en bibberen. Ze kunnen niet meer helder denken. Het middel kan ook helpen bij plankenkoorts. Anacardium kan gegeven worden aan die pechvogels, die tijdens het examen een black out krijgen. Als ze klaar zijn, weten ze het opeens allemaal weer. Ook het homeopathisch geneesmiddel Argentum nitricum kan helpen bij examenvrees die gepaard gaat met  rusteloosheid en diarree, vooral bij mensen die over het algemeen veel last hebben van faalangst.

Hoewel in dit artikel verschillende homeopathische geneesmiddelen worden genoemd, is het af te raden om hier zelf mee te experimenteren. Raadpleeg een arts, die gespecialiseerd is in homeopathie.