Homeopathie voor klachten rond de menstruatie

Terwijl sommige vrouwen weinig merken van de maandelijkse menstruatie, is die periode voor anderen een ware kwelling. Ook de dagen of weken voor de ongesteldheid kunnen er lichamelijke en psychische klachten optreden. We spreken dan van premenstruele klachten. Vaak kunnen klachten voor en tijdens de menstruatie worden verholpen met een individueel passend homeopathische geneesmiddel, dat de verstoorde balans herstelt.

1. Premenstruele klachten

Veel voorkomende premenstruele klachten zijn: opgezette buik, opgezette en of pijnlijke borsten, moeheid, slapeloosheid, obstipatie, prikkelbaarheid, agressie, depressieve stemming, wisselende stemmingen, zwaarte, spierpijnen, rugpijn, buikpijn. hoofdpijn, keelpijn en verkoudheid. Premenstruele klachten komen voor bij ongeveer bij 80 % van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd, als je ook de lichte vormen meetelt. Bij erg zware klachten heet het PMS, premenstrueel spanningssyndroom. Dit komt voor bij 4 % van de vrouwen. Sommige vrouwen voelen zich twee weken van de maand goed en twee weken heel slecht. In de psychiatrie kent men de diagnose PMDD Premenstrual Dysphoric Disorder, voor vrouwen met extreme stemmingsstoornissen voor de menstruatie. Uit de literatuur zijn zelfs gevallen bekend van crimineel gedrag voor de menstruatie, zoals diefstal, geweldpleging, vernieling, brandstichting. Vrouwen met PMS hebben relatief vaker een post natale depressie gehad dan vrouwen die geen last hebben van premenstruele klachten. Ook vrouwen die in het verleden te maken hadden met seksueel misbruik, blijken gemiddeld vaker premenstruele klachten te hebben. Uit onderzoek blijkt, dat vrouwen met PMS op latere leeftijd relatief meer last hebben van overgangsklachten. PMS moet overigens niet worden verward met altijd al aanwezige symptomen, bijvoorbeeld depressie of hoofdpijn, die voor de menstruatie erger worden. Dat komt namelijk ook vaak voor. "Echte" premenstruele symptomen verdwijnen als de menstruatie doorbreekt of enige dagen daarna.

Reguliere behandeling van premenstruele klachten

Vroeger schreven artsen wel progesteron voor, één van de vrouwelijke hormonen. Maar dit gaf vaak bijwerkingen en hielp niet altijd even goed. Heden ten dage lijken antidepressiva uit de groep van Seroxat, Efexor en Prozac wel effectief, maar ook deze medicijnen hebben bijwerkingen. Veel vrouwen gebruiken bij voorkeur natuurlijke middelen.

Homeopathische behandeling van premenstruele klachten

Homeopathische geneesmiddelen, die geschikt zijn voor de behandeling van premenstruele klachten, kunnen vaak ook effectief zijn bij menstruatieklachtenovergangsklachten of tijdens de zwangerschap. Ze hebben waarschijnlijk een regulerende invloed op het hormonale systeem. Een arts voor homeopathie kijkt, voordat een geneesmiddel wordt voorgeschreven, ook naar de algemene lichamelijke en psychische eigenschappen van de vrouw. Hier volgen een paar voorbeelden van homeopathische geneesmiddelen die veel worden voorgeschreven bij premenstruele klachten. Bij elk geneesmiddel staan een paar typeringen. Dit is een beperkte keuze, want over elk geneesmiddel kan nog veel meer gezegd worden.

Sepia officinalis
Sepia is geschikt voor vrouwen die prikkelbaar zijn, vooral naar man en kinderen. Als ze pijn in de onderbuik hebben, kan dit gepaard gaan met een neerwaarts drukkend gevoel, alsof de baarmoeder er uit zakt. Ondanks hun klachten, werken ze hard door. Ze sporten graag en voelen zich stukken beter na sporten of dansen.

Lachesis mutus
Lachesis kan gegeven worden als alle klachten verdwijnen, zodra de menstruatiebloeding begint. Het helpt vooral bij nadrukkelijk aanwezige vrouwen, die graag praten. Vaak hebben zij ook last hebben van buikpijn tijdens de eisprong. Zij dragen niet graag een strakke boord of col, want daar krijgen ze het Spaans benauwd van.

Natrium muriaticum
Natrium muriaticum is een homeopathisch geneesmiddel, dat goed helpt als vrouwen depressief zijn, of andere klachten hebben als gevolg van verdriet. Zij uiten hun verdriet moeilijk en hebben ook vaak hoofdpijn.

Lilium tigrinum
Lilium tigrinum past bij vrouwen die zich opgejaagd voelen. Zij kunnen agressief zijn voor de menstruatie. Vaak hebben zij ook ovulatiepijn. Als zij buikpijn hebben, is dit een neerwaarts drukkende pijn, net als bij Sepia.

Pulsatilla pratensis
Vrouwen die Pulsatilla nodig hebben, zijn huilerig en labiel, vaak met wisselende stemmingen. Zij kunnen allerlei klachten hebben voor de menstruatie, vaak ook maag- en darmproblemen. Zij kunnen niet goed tegen vet.

Cimicifuga racemosa
Cimicifuga is een geschikt homeopathisch geneesmiddel voor vrouwen die verward zijn voor de menstruatie. Vaak zijn zij heel gevoelig voor pijn. Zij hebben veel last van pijn in de onderbuik tijdens de menstruatie. Het is ook een goed middel voor overgangsklachten.

Calcarea carbonica
Calcarea carbonica past bij vrouwen die veel borstklachten hebben voor de menstruatie. Zij hebben moeite hun gewicht op peil te houden. Allerlei kritiek trekken zij zich vaak erg aan.

Lac caninum
kan heel effectief zijn voor vrouwen met klachten, die steeds wisselen van lichaamshelft. Dan zit het links, dan weer rechts, het verspringt. Dit kan voorkomen bij borstklachten, hoofdpijn, ovulatiepijn of andere klachten.

Magnesium carbonicum
Magnesium carbonicum kan worden gegeven aan vrouwen met maagklachten en/of neusverkoudheid voor de menstruatie.

Onderzoek

Van 2012-2016 IS een internationaal onderzoek gedaan naar homeopathische en reguliere behandeling van premenstruele klachten.

2. Menstruatieklachten

Klachten tijdens de menstruatie lijken "er bij te horen". Echter, dat hoeft echt niet altijd zo te zijn. Vaak kunnen we de menstruatie met homeopathische behandeling wat beter reguleren en zorgen dat de klachten minder worden. Voorbeelden van klachten tijdens de menstruatie zijn buikpijn, krampen, hoofdpijn, rugpijn, veel bloedverlies, misselijkheid, diarree en flauw vallen.

Reguliere behandeling van menstruatieklachten

Huisartsen schrijven vaak de anticonceptiepil voor bij menstruatieklachten, vooral aan jonge vrouwen. Dan is meteen de anticonceptie geregeld, je hebt twee vliegen in één klap. Voor vrouwen die dat niet willen, of bij wie het niet genoeg helpt, zou homeopathie uitkomst kunnen bieden.

Homeopathische geneesmiddelen bij menstruatieklachten

Krampen

Magnesium phosphoricum
Kenmerkend voor vrouwen die dit geneesmiddel nodig hebben is, dat bij hen de pijn verlicht wordt, als zij in bed kruipen met een warme kruik, of als er over de buik gewreven wordt.

Chamomilla
Chamomilla kan gegeven worden als de pijn erger wordt door boosheid. Het past bij vrouwen die heel gevoelig zijn voor pijn en daar erg humeurig van kunnen worden.

Cimicifuga racemosa
Het laatste geldt ook voor Cimicifuga. Daaraan kan worden toegevoegd: hoe meer iemand vloeit, hoe erger de pijn is. Bovendien hebben vrouwen die Cimicifuga nodig hebben, vaak ook last van reumatische pijnen.

Veratrum album
Veratrum album kan helpen bij vrouwen die last hebben van misselijkheid, overgeven en/of diarree tijdens de menstruatie. Zij worden dan vaak ijskoud en hebben flauwval neigingen.

Phosphorus
Bij vrouwen die Phosphorus nodig hebben, valt het langdurige bloedverlies op. Het bloed is helderrood. Deze vrouwen zijn gezelschapsmensen en leven erg mee met anderen.

Sabina
Sabina is ook een geneesmiddel voor menstruatie met veel, helderrood bloed, maar dan met donkere stolsels. De vrouwen waar het bij past, hebben vaak weeënachtige menstruatiepijn, die uitstraalt uit naar bovenbenen.

Lilium tirgrinum
Net als bij premenstruele klachten, kan ook bij menstruatieklachten het homeopathisch geneesmiddel Lilium trigrinum gegeven worden. Opvallend is, dat de bloeding stopt bij liggen. Andere Lilium tigrinum kenmerken zijn al eerder beschreven.

Magnesium carbonicum
Andersom is het bij Magnesium carbonicum. Bij vrouwen die dit middel nodig hebben, zijn de bloedingen juist erger bij liggen. Zij hebben 's nachts het meeste last.

Pulsatilla pratensis
Pulsatilla kan helpen bij vrouwen met wisselende klachten. Behalve wisselende stemmingen, zijn allerlei klachten wisselend van aard. Zo kan het bloedverlies heel verschillend zijn, als je de ene dag met de andere vergelijkt, of de ene menstruatie met de andere.

Calcarea carbonica
Calcarea carbonica is geschikt, als de menstruatiebloedingen erger worden bij inspanning of heftige emoties.

Hoofdpijn

Belladonna
Belladonna past bij plotse, bonzende, hamerende hoofdpijn.

Natrium muriaticum
Natrium muriaticum kan gegeven worden aan vrouwen met passende kenmerken (zie eerder), en hoofdpijn die duurt van zonsopgang tot zonsondergang.

Sepia offocinalis
Sepia past bij vrouwen met Sepia kenmerken (zie eerder).

Pulsatilla
Pulsatilla is geschikt voor vrouwen met Pulsatilla kenmerken (zie eerder). De hoofdpijn komt vaak aan het einde van de menstruatie.

3. Ten slotte

Herkent u dingen van uzelf? Wij raden u aan om een arts voor homeopathie te raadplegen, om te overleggen welke homeopathische behandeling het beste bij u past. Het kan zijn, dat er iets aan de hand is, waarvoor u reguliere behandeling nodig hebt. De arts voor homeopathie zal u dan verwijzen naar de huisarts.

Christien Klein